Ampa

L’AMPA està constituïda des de l’any 1997, l’actual Junta està formada per:

Presidenta: Eva Garcia

Vicepresidenta: Cristina San Martin

Secretària: Pilar Tomás

Tesorera: Paz Olivos

Vocals: Pili Tablero, Charo Aljaro, Ana Mª Moreno i Esther López

Actualment hi ha un bon nombre de mares que participen de manera activa amb i per a l’escola, implicades en el  funcionament del centre disposades a ajudar en qualsevol activitat (festes, reforç en les excursions,etc). A més busquen finançament per portar  a terme alguns projectes comuns beneficiosos pel procés d’ensenyament –aprenentatge (revista, dotació de material, ajudes econòmiques per realització d’activitats, etc).